Om Søren Lynge

Søren Lynge er centerchef på CKU, “Center for Kognitiv Udvikling”, der gennem 20 år har udviklet og samlet på evidensbaserede mentale værktøjer, som har vist sig at have stor effekt, når det kommer til at lave positive forandringer i menneskers liv. 

CKU arbejder gennem “what works”-metoden og har haft over 500 personer igennem deres samtalekoncept “livsstilssamtaler”. 

CKU påviste i 2014 at have knækket koden til negative tanker, gennem 50 test-personer, der gennem hver deres unikke måde havde oplevet et stærkt brud af deres negative tanker og en stærk forøgelse af deres positive tanker. 

20 års erfaring er nu mundet ud i, at CKU i 2018 har lanceret Danmarks første uddannelse i Positiv Tænkning “Lyngemetoden”.

Lyngemetoden er en konsulentvirksomhed som uddanner og træner mennesker i mentale færdigheder. Det starter med en gratis bog og film, derefter et tilbud om en syv måneders online-træningsprogram, hvor værktøjerne bliver serveret gennem bøger, online-videoer, øvelser, livsstilssamtaler, kurser og foredrag.

Med en stærk dokumentationsstyrke har Lyngemetoden nu skabt en vej til mere personlig glæde, balance og succes for dem, der har været igennem uddannelsen.

Søren Lynge har udgivet 9 bøger om personlig udvikling og afholdt over 3.500 foredrag med konkrete evidensbaserede værktøjer til mere optimisme, vaner, arbejdsglæde og livskvalitet. Den karismatiske foredragsholder forstår at fange publikum i sine arrangementer, der gennemføres i højt humør, og hans engagement og energi kan ikke undgå at smitte af på hver eneste tilhører i salen.

“Vores mission er at styrke danskernes viden om positive tanker og om tankernes kraft til at gøre os raske og forøge vores livskvalitet”.  

Det gør Søren Lynge blandet andet privat i praksis ved at holde juleaftener for fattige og ensomme. 

Du kan booke foredrag med Søren Lynge på www.sorenlynge.dk

 

Udfyld formularen og få din GRATIS e-bog!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.